TesenPTHälsa&Livsstilscoach

Våra kära fötter 👣 eller?
👣 Att hitta rätt position i alla riktningar för att få ultimat rörlighet i rörelse och få kroppen att jobba i sin mest naturliga och smärtfria zon.
Det som smärtar i ett skulderblad kan ha sin orsak i fötterna - kroppen är EN enhet ♡
Ofta när vi pratar om våra kroppar, så är det hur vi äter, sover, vilar och hur vi ska "träna" den.
Om vi går in på träning, rörlighet och fysiken i kroppen. Ofta, eller rättare sagt så fokuseras det på vissa indelade bitar, som "syns" och "visar resultat" ... som Armar..biceps, triceps. Rygg trapezius, latissimus dorsi. Mage...rectus abdominis raka benmuskler och sneda obliques. Ben... quadriceps, hamstrings och Rumpa ... gluteusmaximus.
Och har man bekymmer med skada eller överbelastning, då kan man träna den del på kroppen "som man gärna delar in i två läger" överkropp och underkropp. Man "stretchar" och ser över rörligheten. Men fötterna glöms bort. Är det en felbelastning så läggs  skoinlägg in och fötterna får än mer "mindre" rörelse, och det påverkar HELA kroppen.
När tränar du fötterna och ser över dem?
Både vad gäller rörlighet och styrka.
Jo, ibland en kort stund när man gått så pass länge med besvär att man får uppsöka fysioterapeut, sjukgymnast och kiropraktorn. Då får övningar exempel balansplatta och tåhäv! som man gör, endast i tid tills det känns bra!
Då slutar man.
Det är inte alltid vi är så snälla mot våra fötter, de tar oss dit vi vill, vi trycker i fötterna i diverse olika skor som inte alltid är så bra för våra fötter👣
Med sina 26 ben, 33 leder, 20 muskler och 80 ligament så är foten en av kroppens mest komplexa delar.
När det kommer till rörelse i foten så vill vi ha ett så bra motsatsförhållande som möjligt mellan pronation & (re) supination. En fot som inte fungerar som den ska utan ex är låst i pronation eller en fot som är låst i supination är inte en bra fot..
Tänk dig själv du kanske går upp emot 10 000 steg per dag ca 365 000 steg på ett år. Steg som kan ses som felsteg.
Det som inte sker i 👣 påverkar vad som sker i resten av kroppen. En fot som är fast i pronation skulle kunna skapa problem såsom hälsporre, meniskskada, plantar fasciit, PFSS m.m.
Jag börjar alltid med att screena av mina klienters fötter både i ett statisk tillstånd men också i rörelse utifrån det och såklart också vad som händer längre upp i kedjan.
Sen gör jag tillsammans med min klient upp en plan för hur vi ska jobba vidare tillsammans.
#rörelseintegrering#vardagsstark#rörelse#
#asperamovement#asperacertmovement#
#movement#manualmovementintegration#
#fötter#supination#pronation#merrörelse#
#enkroppsomlirar#asperaeducation#
#asperamovementsystem#
#tesenpthalsalivsstilscoach#
#välmåendekroppsmärtfrikropp#
#detstartarifoten#barfotaträning#
#barefoot#somamove#

Avundsjuka leder till "skitprat"
Jag vill ge tankeställare och coacha till ett tankesätt som gör dig starkare både på arbetet och fritiden.
Tänk för dig själv! eller ibland behövs frågan ställas direkt "face to face". 
"Vad menar du egentligen, med det du säger? Vad vill du ha ut av det?"
I grund och botten handlar det om att vi ständigt jämför oss med varandra. Utan jämförelser, ingen avundsjuka.
Därför avundas vi i första hand dem som vi betraktar som våra likar.
\n
Avund är ett vardagligt fenomen, det är få som aldrig känner avundsjuka och därför bör vi avdramatisera känslan och bli vän med den istället för att demonisera den, reflektera oss själva i vårt beetende.
AVUNDSJUKA ÄR ETT KÄNSLOTILLSTÅND OCH ETT SYMPTOM PÅ NÅGOT SOM SAKNAS HOS DIG.
Avundsjuka är ett symptom på en brist, sorg eller saknad av något du önskar (medvetet eller omedvetet) för dig själv. Avundsjuka uppstår enbart när du upplever att din potential är underutnyttjad, dina drömmar är ouppfyllda och dina personliga egenskaper saknar ett uttryck.
Har kollegan roligare fritid, intressantare arbetsuppgifter eller något annat som gör dig avundsjuk? Du är inte ensam. Alla drabbas vi då och då av avund. En känsla som lätt kan förpesta arbetsgemenskapen, men som går att göra något åt.
Skvaller bakom ryggen, utfrysning och förminskande kommentarer.
När avundsgiftet väl har trängt in i en arbetsgrupp kan det ta sig många uttryck.
Det handlar om beteenden som kanske inte alltid förknippas med avundsjuka och som i vissa fall går att likna vid ren vuxenmobbning.
Det är sällan vi står för att vi faktiskt är avundsjuka. I stället för att erkänna det, hittar vi fel på den andra personen, den som vi är avundsjuka på.
Avund kan vara svår att upptäcka om vi inte tar på oss "avundsglasögonen".
All avund är heller inte av ondo. Det finns stimulerande och konkurrerande avund som kan sporra oss och hjälpa oss att lära känna oss själva lite bättre och nå våra mål.
Avunden kan fungera som en spegel, som ger viktig information om vår egen längtan och våra behov. Det gäller att identifiera sina "avundsknappar", det som triggar igång vår avund. Som till exempel pengar, kreativitet, status eller utseende.
På arbetsplatsen framkallar chefens gillande avund. Inte minst om det kommer en ny medarbetare som chefen omedelbart fattar tycke för. Överhuvudtaget tenderar avunden att slå till när saker och ting förändras i en grupp.
Den som utsätts på en arbetsplats gör bäst i att gå vidare. Och den som är utsatt för avundsjuka gliringar, påhopp och förtal gäller det att inte ta åt sig.
De avundsjuka har problem, inte du.
Men man måste sätta en gräns mot avundsjuka och ha ett krokodilskinn för att stå pall.
Avundsjuka är ett känslotillstånd som uppstår när en person upplever att någon annan har det de själva behöver för att bli och vara sitt bästa jag.
Du kan välja att fortsätta trycka undan din egen avundsjuka/missunnsamhet och fortsätta irritera dig på alla avundsjuka och missunnsamma människor i din omgivning.
Du kan också välja en strategi där du låter din avundsjuka och missunnsamhet bli dina bästa vänner som visar hur du ska bli den bästa versionen av dig själv.
\n
Pratar du bakom MIN rygg - betyder det att jag är längre fram än du.
Kommenterar du MITT liv - betyder det att mitt liv är mer spännande än ditt.
Har du tid att leta efter MINA misstag - betyder det att du är avundsjuk.
Fortsätt du med detta - så lever JAG mitt liv under tiden.

Det börjar med dig själv. Hur vill jag vara och må. Välj dom tankarna som är bäst för dig
Kram Tesen ♡

#keepbreathing#bekind#loveyorself#
#måbra#arbetsmiljö#psykologi#mindful#
#keepitsimple#keepithonest#keepityou#
#tesenpthalsalivsstilscoach#doityourway#
#måbra#hälsa#livskvalitet#

KARMA Tankeställare & styrka
Vill ge ♡ tankeställare och styrka.
I många möten och samtal. Där möter jag olika synvinklar, men ändå på samma lika grunder.
Motiverande samtal är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring, men i den metoden så spelar psykologin stor roll, samt att enligt mig KARMA. Som är en stor "tårtbit" att jobba med.
Då hälsa är en helhet. Exempel man kan dela och fylla en "tårta" med många olika ingredienser.
Om vi pratar filosofi och religion syftar karma på en så kallad lag om orsak och verkan.

Men egentligen det är ju rätt enkelt: Hur människor behandlar dig är deras karma; hur du reagerar är din.

Att det vi gör mot andra slår tillbaka mot oss själva på både gott och ont, vilken form det tar är upp till oss själva.

Det vi sår får vi skörda. Om man sår råg så kan man inte förvänta sig att få skörda vete. Därför är alla våra val oerhört viktiga för slutresultatet av det igångsatta. Karma betyder lager av skapade orsaker, alltså att det finns en orsak till att vi är där vi är.

Vår karma är sammankopplad med andras karma, tillsammans så skapar vi kedjereaktioner och händelse mönster. Hur vi personligen hanterar situationen är dock vår karma.

Det är viktigt att vi därför tänker på vilka vi släpper in i våra liv och hur vi låter dem påverka oss.

I slutändan får var och en ta ansvar för sin egen karma. Ta eget ansvar, låt dig inte dras med i något som du inte vill ta konsekvenserna av efteråt. Det är lätt att man inte ser vad som pågår förrän efteråt.

Ha tillit, även de som har gjort orätt får skörda det de har sått. Även om du inte är på plats när detta sker så ska du ha tillit till att karmalagen fungerar och hittar sin väg.

Även de som i någon form har skadat dig får tillbaka det de gjort. Hur detta sker står dock inte alltid dig tills bud att få veta. Detta för att du inte ska fokusera och lägga din energi på andra utan för din egen karmas bästa lära dig att släppa och ha tillit till att universum tar hand om saken. Det du kanske inte tycker är ett "straff " kanske är det för någon annan så därför förstår vi inte alltid karmans verkan.
Ibland tror man att det bästa sättet att få sinnesro är att personligen utkräva hämnd och vedergällning. Man känner att det är vad som krävs för att man ska kunna hamna på rätt kurs igen. Det viktiga är då att tänka på att det är den typen av energi man då bjuder in i sitt liv.

Det vi sår är det vi kommer att få skörda, så om vi sår hat så är det den typen av energi vi själva kommer att få skörda.
Det är nämligen där vi då lägger vår energi, och de vi ger energi är det som kommer att växa.
Släpp ut hat och släpp in kärlek ♡ Namaste
Kram Tesen

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Karma