TesenPTHälsa&Livsstilscoach

SRI Systemisk Rörelse Integrering
330kr / 30 min
620kr / 60 min 

Kroppen är en enhet allt som sker eller inte sker på en plats implementerar sig på resten av kroppen. 
Som Certifierad Aspera Movement Integrator jobbar jag med att öka integriteten mellan kroppens olika strukturer detta för att skapa förutsättningar för mer rörelse och en mer optimal kropp. 

SYSTEMISK RÖRELSE INTEGRERING 
Ser processen kort beskrivet ungefär ut så här:
- kroppsavläsning
- funktionstester i rörelse
- därefter jobbar jag med att på olika sätt integrera mer rörelse där rörelse saknas. 

För att skapa rörelsefrihet, lätthet och prestation för att nå den optimala kroppen för just dig ♡

*Självklart funkar det att boka testa en gång, för att känna sig för.
SRI Systemisk Rörelse Integrering = 
330kr / 30 min
620kr / 60 min 
Det är en process där du "helst" bokar från 3 ggr 5 ggr eller fler....
BOKA  3tim=1500kr, 5=2300kr.PT Personlig Träning
420 kr /60min
Vid första mötet gör vi en behovsanalys för just din kropp o knopp ♡
Att röra på sig motionera eller träna som de flesta uttrycker det! Kan vara ett stort steg för många. 
Vi pratar ihop oss och utgår från ditt utgångsläge här och nu! 
Alla människor och kroppar är olika, har olika behov.
Vi utgår från ditt! Och jobbar oss till ditt optimala mål för just din kropp o knopp.
Mitt måtto är att "hålla det enkelt" "Keep it simple" och hitta en livsstil, något som Du kan leva med... 

*Personlig Träning innebär också Kostrådgivning om så behövs. 
Då är det under samma prisberäkning PT tid.