TesenPTHälsa&Livsstilscoach

Mikromassage - Zonterapi/reflexologi
Jag erbjuder nu mikromassage 👣 
30min 300kr
Vanliga besvär som behandlas med zonterapi/reflexologi är stress, muskel- och ledbesvär, magproblem, huvudvärk och migrän, ryggont, sömnsvårigheter, oro och för att stärka immunförsvaret.
👣Detta är en otroligt effektiv metod vid de flesta typer av smärta, såväl akut som kronisk.
Huvudvärk, ledvärk, muskelvärk, eller smärta från ett inre organ.
👣 Mikromassage är ett mellanting mellan fotreflexologi och healing.
👣Metoden är främst avsedd för akuta smärtor i muskler, leder, nacke och rygg men även för behandling av inre organ som t ex vid mag- och tarmsmärtor.
👣Mikromassagen kan också användas som en lugnande behandling, stress, huvudvärk, migrän, sömnsvårigheter, oro och för att stärka immunförsvaret.
👣Behandlingen är 30 min och det är endast fötterna som berörs och jobbas med.
👣Ett sätt att hjälpa kroppen läka sig själv.
Zonterapi / Reflexologi grundar sig i att det finns zoner/reflexpunkter som står i förbindelse med varje del av kroppen. Om det finns överbelastning eller obalans i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta.
De områden som smärtar stimuleras/masseras upp med händer eller zonstavar. Nervretningarna från zon till kroppsdel löser blockeringar, ökar cirkulationen och aktiverar kroppens egen självläkningsförmåga.
Behandlingen utförs ofta under fötterna men det kan även vara på t ex händer, ben, knän och öron. För att du ska få bra effekt är det rekommenderat med en behandlingsserie på minst tre behandlingar för att sedan utvärdera resultatet.
I Norden kallas behandlingen för zonterapi men i övriga delar av världen för reflexologi och vi arbetar i reflexologin även med punkter på andra delar än fötterna.
#fötter
#detstartarifoten
#fotreflexologi
#zonterapi
#healing
#måbra
#supination
#pronation
#merrörelse
#vardagsstark
#rörelse
#movement
#barfotaträning
#balans 
#barefot
#somamove
#rörelseintegrering
#välmåendekroppsmärtfrikropp
#keepitsimple
#keepithonest
#keepityou
#doityourway
#tesenpthalsalivsstilscoach
SRI Systemisk Rörelse Integrering
330kr / 30 min
620kr / 60 min 

Kroppen är en enhet allt som sker eller inte sker på en plats implementerar sig på resten av kroppen. 
Som Certifierad Aspera Movement Integrator jobbar jag med att öka integriteten mellan kroppens olika strukturer detta för att skapa förutsättningar för mer rörelse och en mer optimal kropp. 

SYSTEMISK RÖRELSE INTEGRERING 
Ser processen kort beskrivet ungefär ut så här:
- kroppsavläsning
- funktionstester i rörelse
- därefter jobbar jag med att på olika sätt integrera mer rörelse där rörelse saknas. 

För att skapa rörelsefrihet, lätthet och prestation för att nå den optimala kroppen för just dig ♡

*Självklart funkar det att boka testa en gång, för att känna sig för.
SRI Systemisk Rörelse Integrering = 
330kr / 30 min
620kr / 60 min 
Det är en process där du "helst" bokar från 3 ggr 5 ggr eller fler....
BOKA  3tim=1500kr, 5=2300kr.PT Personlig Träning
420 kr /60min
Vid första mötet gör vi en behovsanalys för just din kropp o knopp ♡
Att röra på sig motionera eller träna som de flesta uttrycker det! Kan vara ett stort steg för många. 
Vi pratar ihop oss och utgår från ditt utgångsläge här och nu! 
Alla människor och kroppar är olika, har olika behov.
Vi utgår från ditt! Och jobbar oss till ditt optimala mål för just din kropp o knopp.
Mitt måtto är att "hålla det enkelt" "Keep it simple" och hitta en livsstil, något som Du kan leva med... 

*Personlig Träning innebär också Kostrådgivning om så behövs. 
Då är det under samma prisberäkning PT tid.